Privacyverklaring

Aircomobiel.com gevestigd aan, Adriaen de vrieslaan 11, Deventer 7425NR, is verantwoordelijk voor de verwerking van privacygegevens zoals in deze privacyverklaring weergegeven wordt.

Contactgegevens:

https://aircomobiel.com
Adriaen de Vrieslaan 11, Deventer 7425NR
Bonne Strijtveen is de functionaris voor gegevensbescherming van Aircomobiel.com ik ben te bereiken via Info@aircomobiel.com

 

Persoonsgegevens verwerking

:Aircomobiel.com kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Aircomobiel.com, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of reacties op de website aan Aircomobiel.com verstrekt. Aircomobiel.com kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
-Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw geboortedatum
-Uw telefoonnummer
-Uw e-mailadres
-Uw IP-adres
-Uw Bankrekeningnummer

Waarom Aircomobiel.com gegevens nodig heeft?

Aircomobiel.com verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk per e-mail en/of per post te kunnen benaderen indien u telefonisch onverwacht niet bereikt kunt worden. Daarbij kan Aircomobiel.com uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger dan 16 jaar oud zijn. Tenzij ze toestemming hebben van hen ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker daadwerkelijk ouder is dan 16. Als u ervan overtuigd bent dat er gegevens van een minderjarige verzameld zijn zonder toestemming, neem dan gelijk contact op met Info@aircomobiel.com, dan wordt deze informatie direct verwijdert.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Aircomobiel.com verstrekt uitsluitend aan derde partijen en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang aircomobiel.com uw gegevens bewaart?

Aircomobiel.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Doelen zijn: het leveren van goederen en diensten.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe onze bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.
De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar een door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”


Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.”

Hoe persoonsgegevens zijn beveiligd

Aircomobiel.com neemt de bescherming van uw gegevens uitermate serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@aircomobiel.com